วิดีโอ

การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

Loading

VDO Free Training Course เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า"
หัวข้อประกอบด้วย 
1.ประโยชน์ของงานแสดงสินค้า
2.วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
3.ประเภทของงานแสดงสินค้า
4.โอกาสในความสำเร็จในการแสดงสินค้า
5.ข้อมูลพื้นฐานของประเทศที่จัดงาน
6.ข้อมูลเงื่อนไขทางการค้า
7.การประชาสัมพันธ์
8.ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า

ความยาว : 54 นาที

เกี่ยวกับเรา

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการจัดทำระบบการฝึกอบรมออนไลน์ (e-learning) เพื่อให้บริการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นศูนย์ความรู้อิเล็กทรอนิกส์และขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานพัฒนาและบริหารเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้การค้ายุคใหม่
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ : 0 2507 8149 , 0 2507 8156
  อีเมล : elearning@ditp.go.th

ติดตามเรา