หลักสูตร
 • รุ่นที่
 • ค่าธรรมเนียม
 • รับสมัคร
 • เปิดเรียน
 • ระยะเวลาเรียน
 • เนื้อหา บทเรียน
 • วุฒิบัตร

คู่มือสมัครเรียน

 • Operating System
  Microsoft Windows 7,8,8.1 หรือสูงกว่า
  Mac OS X 10.8 หรือสูงกว่า
 • Mobile Device
  Android 4.4 ขึ้นไป
  iOS 8 ขึ้นไป
  Windows Phone 8.1 ขึ้นไป
 • Browser
  Chrome (แนะนำ)
  Firefox
  Internet Explorer 9 หรือสูงกว่า
  Safari

เกี่ยวกับเรา

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการจัดทำระบบการฝึกอบรมออนไลน์ (e-learning) เพื่อให้บริการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นศูนย์ความรู้อิเล็กทรอนิกส์และขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานพัฒนาและบริหารเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้การค้ายุคใหม่
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ : 0 2507 8149 , 0 2507 8156
  อีเมล : elearning@ditp.go.th

ติดตามเรา